ENGLISH VERSION
 
Druh zbožíType of the goods

Přesná charakteristika, popis zbožíFull charasterictic, description of the goods

RozměrySizes

Předpokládané odebírané množství
jednorázově, měsíčně, ročně
Assumed amount taken
single, monthly, annualy

Místo určení, dodání zbožíPlace of destination of the goods

Adresa / Address
Společnost Company
Jméno a příjmeníName
AdresaStreet
ObecTown
PSČZIP
TelefonPhone
IČOReg. No.
DIČVAT


Vyplněné údaje ještě jednou překontrolujte a pak odešlete.
After filling in the form, please check all data and then send off.

   
ODESLAT POUZE 1x     SEND 1x ONLY

Všechny údaje uvedené v této tabulce zůstanou výhradně pro potřeby firmy.
All data given in this table will be for the use of the company only.