ENGLISH VERSION
 

      Vážená obchodnice, obchodníku,

Právě jste si otevřeli stránky firmy Jiří Fiala a spol., firmy, která se zabývá nákupem, prodejem, zprostředkováním, odbytem, poradenstvím a zastupováním tuzemských, ale i zahraničních firem v České republice i mimo ni a to v komoditě dřeva, dřevomateriálů, přípravků pro nábytkáře a samozřejmě také i finálních výrobků ze dřeva - nábytku. (viz přehled komodit).

Firma Jiří Fiala a spol. vznikla v březnu roku 1999 a od prvopočátku je zaměřena na obchod se dřevem. K uspokojení svých zákazníků a partnerů využívá jak jednotlivých odborníků, tak i přímých výrobců v oboru. Od prvovýrobce přes zpracovatele až po obchodníka.

Naší snahou je pokud možno co nejotevřenější přístup k obchodním partnerům ať tuzemským či zahraničním, profesionální řešení jednotlivých detailů každého jednotlivého obchodního případu a tudíž tedy i celku - obchodní transakce - obchodního vztahu. Dále pak i osobní přístup ke každému obchodnímu partnerovi což má za následek dokonalejší poznání jeho potřeb (kvalita, rychlost a cena) a tím tedy i zrychlení všech transakcí spojených s daným obchodním partnerem.

Dále může firma Jiří Fiala a spol. nabídnout volné kapacity na veškerou truhlářskou výrobu ať už to bude finální výrobek nebo jen jeho konstrukční část, přípravek. Komplexní servisní službu pro prodávající - od vyhledání odbytiště, popř. nejlepšího dalšího zpracovatele až po finanční záruky jednotlivé transakce. A pro tuzemské firmy je připravena předat své zkušenosti s exportem a navazování obchodních vztahů do některých evropských a asijských zemí.

"Přímé a otevřené jednání mezi obchodními partnery
je předpokladem pro uspokojení dalších lidí.
A o to přeci jde."

Ing. Jiří Fiala